Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

36. ½ talara, Prusy, Fryderyk II Wielki, 1750 r.

Półtalar bity w srebrze z 1750 roku. Półtalary były bite latach 1740-1786 w mennicy berlińskiej i wrocławskiej (śr. 30 mm). W 1750 przeciętny zarobek pruskiego urzędnika wynosił 350 talarów. Na awersie umieszczono wizerunek Fryderyka II w prawym profilu i napis przy krawędzi: FRIDERICVS BORVSSORVM REX. A na rewersie ukazano orła pruskiego nad panopliowymi oznakami zwycięstwa i napis przy krawędzi: 2 EINEN R. THALER 17 A 50. Literka A oznacza, iż nasz talar bity był w mennicy berlińskiej.

Opracował: dr Romuald Nowak