Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

26. Gulden, Prusy, Fryderyk III, elektor brandenburski; 1690 r.

Gulden pruski elektora brandenburskiego Fryderyka III (późniejszego króla Prus Fryderyka I). Gulden o wartości 2/3 talara był bity w srebrze (śr. 36 mm, waga 17,2 g) w książęcej mennicy elektora w Berlinie przez mincerz mistrza Lorenza Christopha Schneidera czynnego w latach 1682-1701 r. Awers z profilowym ujęciem w lewo popiersia elektora Fryderyka II w antykizującej zbroi. Przy krawędzi napis: FRIDER[ICUS] • III • D[EI] • G[RATIA] • M[EMORIA] • B[ONO] / S[SANCTAE] • R[OMANAE] • I[MPERII] • ARC[KAMER] & EL[ECTOR] (Fryderyk III z Łaski Bożej dobrej pamięci Świętego Cesartswa Rzymskiego arcykomorzy i elektor). Na rewersie dziesięciopolowy herb elektora brandenburskiego z koroną w zwieńczeniu i napisem przy krawędzi: MONETA NOVA – BRANDENB[URGIA] • 1690 (Nowa moneta Brandenburgia 1690). W dolnej części w nawiasie wartość monety 2/3 talara (równowartość jednego guldena pruskiego). Po obu stronach herbu sygnatura mincerza: LC / S.

Opracował: dr Romuald Nowak