Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

25. Medal hołdowniczy króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II; 1786 r.

Medal hołdowniczy wybity dla króla Fryderyka Wilhelma II w 1786 r. z okazji złożenia hołdu przez stany śląskie następcy Fryderyka II. Miało to miejsce 15 października 1786 r. Z tej okazji wybito kilka srebrnych medali. Ten odnaleziony w brzeskiej tubie wykonany został przez znakomitego berlińskiego medaliera Daniela Friedricha Loosa (1735-1819) w 1786 r.  (śr. 42 mm, waga 28 g). Na awersie ukazano Fryderyka Wilhelma II w lewym profilu, w reprezentacyjnym stroju. Wokół krawędzi napis: FRIDERICVS GVILELMVS BORVSSORVM REX (Fryderyk Wilhelm król pruski). Z boku sygnatura medaliera: Loos. Na rewersie pomiędzy gałązkami palmową i laurową napis w trzech linijkach: NOVA / SPES / REGNI (Nowa nadzieja królestwa), a w odcinku: FIDES SILES: PRAEST: / VRATISL: D: XV OCT: / MDCCLXXXVI (Wierny Śląsk, Wrocław 15 października 1786 r.).

Opracował: dr Romuald Nowak