Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

23. 1 talar, Wrocław, banknot, 1764 r.

Banknot skarbowy o wartości 1 talara. To niewielkiej wielkości (7 x 10 cm) papier zadrukowany obustronnie. Na awersie wewnątrz obramowania wypełnionego motywem arabeskowym znalazł się ręcznie wpisany numer banknotu i napis: Tresor Schein zu einem Taler / nach dem Münzfuß von 1764 / geltend in allen zahlungen für voll (banknot skarbowy wartości 1 talar, według standardu z 1764 r., ważny we wszystkich płatnościach za wszystko), a pod napisem drukowane faksymile podpisu ministra Steina Almenstein. W górnej krawędzi przybita pieczęć czerwonym tuszem z napisem: Realisations-Comptoir zu Breslau (realizacja i rozliczenie we Wrocławiu). Na odwrocie znalazły się napisy: Ein Thaler i Tresor Schein. Papiery te drukowane były w berlińskiej drukarni Johanna Friedricha Ungera w nominałach  1, 5, 50 i 100 talarów.

Opracował: dr Romuald Nowak