Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

19. Medal z okazji jubileuszu 300-lecia Protestantyzmu; 1817 r.

Medal wybity w srebrze, w berlińskiej mennicy i zaprojektowany przez znanego medaliera Daniela Friedricha Loosa (1735-1819) w 1817 r. Na awersie tego niewielkiego medalu (5,50 g, śr. 25,00 mm) umieszczone zostało profilowe popiersie w prawym ujęciu Marcina Lutra, z napisem przy krawędzi: DOCTOR MARTIN LUTHER, a pod ramieniem sygnatura autora: LOOS. Na rewersie umieszczono ołtarz, na którym umieszczono kielich. Przy krawędzi znalazł się napis: UND TRINKET ALLE DARAUS, a pod kreską: DRITTES IUBELFEST / DER REFORMATION / D. 31. OCTOB. / 1817. Napis przy krawędzi to fragment ewangelii św. Łukasza (22, 19-20), opisujący ostatnią wieczerzę i słowa Jezusa: bierzcie i pijcie z niego. Słowa niezwykle istotne w liturgii protestanckiej.

Opracował: dr Romuald Nowak