Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

13. Medal dla bezpośrednio walczących w wojnach z Napoleonem; 1815 r.

Król pruski Fryderyk Wilhelm III 24 grudnia 1813 ufundował medal wojenny dla walczących w wojnach wyzwoleńczych w 1813, 1814 oraz 1813/1814 (Kriegsdenkmünze für Kämpfer). Odznaczenie to przeznaczone było wyłącznie dla tych, którzy rzeczywiście walczyli w kampaniach przeciwko Napoleonowi. Po śmierci odznaczonego medal powinien być dostarczony do właściwej dla zmarłego parafii. Medal z brzeskiej kapsuły ma tzw. berlińskie wykończenie, to znaczy, iż ramiona równoramiennego krzyża zakończone są prosto. W awersie na okrągłym polu umieszczono równoramienny krzyż, z którego narożników wychodzą promienie słoneczne. W środkowej partii ujęte wieńcem z lewej palmowym, z prawej dębowym, daty: 1813 / 1814. Na rewersie w środkowej partii znalazły się inicjały króla Fryderyka Wilhelma FW, pod pruską koroną. Pod nimi gotyckim pismem: Preußens tapfern / Kriegern (Pruskim dzielnym wojownikom), a w otoku także gotyckim pismem: Gott war mit uns. / Ihm – sey – die – Ehre ! (Bóg był z nami. Jemu niech będzie chwała). Medal został odlany z brązu (waga ok. 15 g, śr. 29,1 mm) co poświadcza napis na krawędzi: AUS EROBERTEM GESCHÜTZ (odlany ze zdobycznego – w domyśle brązu). Baretka dobrze zachowana z szerokim pasem żółtym i wąskimi czarnym i białym po obu bokach.

Opracował: dr Romuald Nowak