Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

12. Medal dla niebiorących bezpośredniego udziału w wojnach z Napoleonem; 1815 r.

Medal wojenny dla tych, którzy nie mogli brać bezpośredniego udziału w walkach wojny wyzwoleńczej (Kriegsdenkmünze für Nichtkämpfer). Ten medal ustanowił król pruski Fryderyk Wilhelm III 7 stycznia 1815 roku z myślą o tych wszystkich, którzy w różny sposób wspierali działania wojenne, ale z różnych powodów nie mogli sami uczestniczyć bezpośrednio w walach. Odlano 90 000 tych odznaczeń z datami 1813, 1814, 1813/1814 oraz 1815 w odlewni berlińskiej (Königlichen Eisengießerei Berlin) i gliwickiej (Königlichen Eisengießerei Gleiwitz). Brzeskie odznaczenie wyprodukowane zostało w Gliwicach, na uszku widoczny jest znaczek G. Na awersie owalnego w kształcie medalu umieszczono równoramienny krzyż, z którego narożników wychodzą promienie słoneczne. W środkowej części w kole data: 1815. Na rewersie: w środkowej partii znalazły się inicjały króla Fryderyka Wilhelma FW, pod pruską koroną. Pod nimi gotyckim pismem: Für Pflichttreue / im / Kriege (Za obowiązkowość w wojnie), a w otoku także gotyckim pismem: Gott war mit uns. / Ihm – sey – die – Ehre ! (Bóg był z nami. Jemu niech będzie chwała). Medal został odlany z żelaza (waga ok. 6,1 g, wym. 31 x 26 mm). Baretka z szerokim pasem żółtym i wąskimi czarnym i białym po obu stronach. Trudno jest ustalić do kogo pierwotnie należały.

Opracował: dr Romuald Nowak