- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Brzegu. Zobacz komunikaty

Urząd Miasta

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 11 marca 2016 r.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 29 maja 2016 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Brzegu uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu I do dnia 21 marca 2016 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu I (adres j. w.), w terminie do dnia 30 marca 2016 r. do godz. 15:30.

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą  dostępne   są   na   stronie   internetowej:   http://opole.kbw.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Brzegu.

 

KOMISARZ WYBORCZY W OPOLU I
/-/ Jarosław BENEDYK