Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

Narada oświatowa w ratuszu

Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg spotkali się w ratuszu na roboczej naradzie z władzami miasta. Gospodarzami byli Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz jego zastępca Tomasz Witkowski. Było to pierwsze w tym roku robocze spotkanie szefów placówek oświatowych Gminy. Podczas narady omawiano sprawy związane z demografią, naborem do szkół i przedszkoli w bieżącym…

czytaj więcej

Karolina Dorociak nową Księżną Księstwa Brzeskiego

Po Grzegorzu Kapeli i Jakubie Rusie to własnie kobieta objęła zaszczytną funkcję Księżnej Księcia Brzeskiego na kadencję 2016-2017. Jej wybór najwyraźniej przypadł poddanym do gustu, ponieważ zaraz po koronacji dokonanej przez Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Księżną Karolinę natychmiast otoczyło grono dworzan. Wybory przeprowadzono w dniu 30 kwietnia 2016 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich. Głosować…

czytaj więcej

Gmina Brzeg rozpoczęła realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”

Gmina Brzeg rozpoczęła wydawanie decyzji na świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” zgodnie z kolejnością daty wpływu wniosków. W związku z tym Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak dokonał w dniu 29 kwietnia pierwszych wypłaty dla  świadczeniobiorców, które będą im sukcesywnie przekazywane. Pieniądze trafią na konta bankowe. Gmina Brzeg do 29 kwietnia 2016 r. wydała ok 400…

czytaj więcej

Uroczystość rozdania świadectw w Zespole Szkół Budowlanych

Uroczystość miała miejsce w holu szkoły, gdzie absolwenci technikum odebrali świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Budowlanych (29 kwietnia 2016 r.). Gościem uroczystości był Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który przekazał gratulacje dla absolwentów z okazji ukończenia nauki. Życzył również powodzenia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości. Wśród gości zaproszonych była także Barbara Mrowiec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

 

Spotkanie robocze w sprawie teleopieki

Robocze spotkanie poświęcone teleopiece, czyli usługami świadczonymi osobom starszym i chorym, miało miejsce w Urzędzie Miasta. Burmistrzowi Brzegu były przedstawiane propozycje i założenia do projektu funkcjonującego w dużych miastach. W spotkaniu wziął udział również zastępca Burmistrza ds. społecznych Tomasz Witkowski. Teraz założenia projektu będą analizowane przez Burmistrza, ponieważ rozważane są różne formy pomocy seniorom. Dotychczas…

czytaj więcej

Pani Elżbieta Wojtaszek przechodzi na emeryturę

Panią Elę większość mieszkańców naszego miasta kojarzy i zna doskonale z Urzędu Stanu Cywilnego. To ona przez wiele lat zajmowała się rejestracją urodzonych dzieci, pomagała w przygotowaniu dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego lub w wielu innych kwestiach związanych ze sprawami stanu cywilnego. W dniu 29 kwietnia 2016 r. Pani Ela po raz ostatni świadczyła pomoc…

czytaj więcej

Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi 4 maj 2016

4 maja 2016 r. o godz. 10:00 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim organizuje spotkania informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi”. Spotkania odbędą się równolegle w 5 miastach: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Na spotkaniach omówione zostaną przede wszystkim możliwości dofinansowania projektów dotyczących rozwoju usług opieki nad…

czytaj więcej

Nasze zdrowie w naszych rękach

Pod takim hasłem 22 kwietnia, z okazji Święta Ziemi, w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Brzegu, odbył się XVI Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski objęty honorowym patronatem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Udział zgłosiło 9 brzeskich przedszkoli. Obecni byli, powitani przez Dyrektor Przedszkola Panią Grażyną Rosińską, goście: Z-ca Kierownika Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Pani Wioletta Marszałek, rodzice, dziadkowie…

czytaj więcej

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 z prezentacją projektu „Psi plac zabaw”

Delegacja gimnazjalistów zaprosiła Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka do wzięcia udziału w projekcie pod nazwą „Psi plac zabaw”, który jest realizowany w ramach jednego z projektów ministerstwa finansów. Chodzi o zaprojektowanie przez młodzież wydatkowania środków na cele służące mieszkańcom danej społeczności.

Uczniowie przedstawili projekt Burmistrzowi, który pogratulował inicjatywy młodzieży.

Konkurs piosenki patriotycznej w Publicznym Przedszkolu nr 8

PP nr 8 było gospodarzem konkursu pn. „Wszyscy jesteśmy Polakami”. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z Gminy Brzeg. Jury konkursowemu przewodniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, w których dzieci wykonywały utwory patriotyczne, jurorzy orzekli, że wszyscy uczestnicy konkursu zajmują pierwsze miejsce.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.