- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Szkolenie dotyczące zamówień publicznych w brzeskim Ratuszu

W dniu 1 czerwca br. w Sali Stropowej Ratusza Miejskiego odbyło się nieodpłatne szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie zorganizowano dla jednostek samorządu terytorialnego i dotyczyło tematyki: „Zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego po zmianach. Procedura prosta i odwrócona”. Spotkanie otworzył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, a uczestniczyło w nim ponad 90 pracowników jednostek terytorialnych z całego województwa opolskiego. Prowadzący szkolenie omówił m.in. kwestie wyboru właściwego rodzaju zamówienia, udzielanie zamówień wielorodzajowych (dopuszczalne łączenie zamówień), zamówienia na usługi społeczne, przygotowanie postępowania- prawa i obowiązki zamawiającego na etapie oceny ofert, a także zasady postępowania w przypadku procedury „prostej” i „odwróconej”.